အိုင်အယ်လ်အို၏မြန်မာ e-campus မှကြိုဆိုပါတယ်။ ဤနေရာမှာအလုပ်လောကအကြောင်းလေ့လာသင်ယူရန်အရင်းအမြစ်များကို တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင်သည် အလုပ်ရှင်၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူ၊ အလုပ်သမား၊ သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်၊ ပညာရှင် သို့မဟုတ်အစိုးရတာ၀န်ရှိဖြစ်ပါက နောက်ဆုံးပေါ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားစံနှုန်းများ၊ လူမှုရေးဆွေးနွေးမှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အစရှိသည်တို့ကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

  ရရှိနိုင်သော ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ရိုးများ

  Course Image Covid-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် လျှော့ချရေး- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
  လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး

  Covid-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် လျှော့ချရေး- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း

  Course Image Covid-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် လျှော့ချရေး- အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း
  လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး

  Covid-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် လျှော့ချရေး- အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း