အိုင်အယ်လ်အို၏မြန်မာ e-campus မှကြိုဆိုပါတယ်။ ဤနေရာမှာအလုပ်လောကအကြောင်းလေ့လာသင်ယူရန်အရင်းအမြစ်များကို တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင်သည် အလုပ်ရှင်၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူ၊ အလုပ်သမား၊ သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်၊ ပညာရှင် သို့မဟုတ်အစိုးရတာ၀န်ရှိဖြစ်ပါက နောက်ဆုံးပေါ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားစံနှုန်းများ၊ လူမှုရေးဆွေးနွေးမှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အစရှိသည်တို့ကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ 
  ရရှိနိုင်သော ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ရိုးများ

  Course Image {mlang my} နစ်နာမှုများကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းခြင်း{mlang}{mlang en} Grievance Handling {mlang}
  လူမှုရေးဆွေးနွေးပွဲ

  နစ်နာမှုများကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းခြင်း

  Module on Grievance Handling
  Course Image {mlang en}Myanmar Labour Law{mlang}{mlang my}မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလုပ်သမားဥပဒေ {mlang}
  အလုပ်သမားစံချိန်စံညွှန်းများ

  မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလုပ်သမားဥပဒေ

  Course Image Covid-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် လျှော့ချရေး- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
  လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး

  Covid-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် လျှော့ချရေး- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း

  Course Image Covid-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် လျှော့ချရေး- အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း
  လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး

  Covid-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် လျှော့ချရေး- အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း

  Course Image {mlang my} ကလေးလုပ်သားဆိုင်ရာ အွန်လိုင်းသင်တန်း{mlang}{mlang en}E-learning Programme on Child Labour{mlang}
  Child Labour

  ကလေးလုပ်သားဆိုင်ရာ အွန်လိုင်းသင်တန်း

  သင်ခန်းစာ ၉ ခုပါဝင်ပြီး ကလေးလုပ်သားဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ထိထိရောက်ရောက် အကဲဖြတ်ရန်၊ ဖြေရှင်းရန်၊ ချိတ်ဆက်ရန်၊ အသိပေးရန် ရည်ရွယ်သည်။ တက်ရောက်ရန် ECAMPUS_CHILDLABOUR@ilo.org သို့ဆက်သွယ်ပါ။  …