•  
    အိုင်အယ်လ်အို၏မြန်မာ e-campus မှကြိုဆိုပါတယ်။ ဤနေရာမှာအလုပ်လောကအကြောင်းလေ့လာသင်ယူရန်အရင်းအမြစ်များကို တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင်သည် အလုပ်ရှင်၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူ၊ အလုပ်သမား၊ သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်၊ ပညာရှင် သို့မဟုတ်အစိုးရတာ၀န်ရှိဖြစ်ပါက နောက်ဆုံးပေါ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားစံနှုန်းများ၊ လူမှုရေးဆွေးနွေးမှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အစရှိသည်တို့ကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ 
ရရှိနိုင်သော ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ရိုးများ

Course Image 3Rs Kit

3Rs Kit

This module helps you overcome self-doubts, gain confidence, and become self-aware. It teaches you to let go of the need to prove yourself to others and clarify your life goals. 
Course Image {mlang my} ကလေးလုပ်သားဆိုင်ရာ အွန်လိုင်းသင်တန်း{mlang}{mlang en}E-learning Programme on Child Labour{mlang}

ကလေးလုပ်သားဆိုင်ရာ အွန်လိုင်းသင်တန်း

သင်ခန်းစာ ၉ ခုပါဝင်ပြီး ကလေးလုပ်သားဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ထိထိရောက်ရောက် အကဲဖြတ်ရန်၊ ဖြေရှင်းရန်၊ ချိတ်ဆက်ရန်၊ အသိပေးရန် ရည်ရွယ်သည်။ တက်ရောက်ရန် ECAMPUS_CHILDLABOUR@ilo.org သို့ဆက်သွယ်ပါ။  …