မစ္စအဲန်းဘွိုဒ် (Ms. Anne Boyd)

စီမံကိန်း မန်နေဂျာ

လုပ်သားစျေးကွက် အုပ်ချုပ်စီမံရေး စီမံကိန်း

အီးမေးလ် - boyda@ilo.org


အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း‌ရေးအရာရှိရုံး (မြန်မာ)

ရုံးလိပ်စာ - အမှတ် ၁ (က)၊ ကန်ဘဲ့ (သစ္စာ) လမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း -  +၉၅ ၁ ၇၃၃၆၅၃၈၊ ၇၃၃၆၅၃၉။ ဖက်(စ) -  +၉၅ ၁ ၇၃၃၆၅၈၂နောက်ဆုံးပြုပြင်မွမ်းမံထားသည်: Friday, 10 June 2022, 6:46 PM