ဆက်သွယ်ရန်မစ္စအဲန်းဘွိုဒ် (Ms. Anne Boyd)

စီမံကိန်း မန်နေဂျာ

လုပ်သားစျေးကွက် အုပ်ချုပ်စီမံရေး စီမံကိန်း

အီးမေးလ် - boyda@ilo.org

မရဲရင့်

စီမံကိန်း ညှိနှိုင်းရေးမှူး

လုပ်သားစျေးကွက် အုပ်ချုပ်စီမံရေး စီမံကိန်း

အီးမေးလ် - yint@ilo.org

အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း‌ရေးအရာရှိရုံး (မြန်မာ)

ရုံးလိပ်စာ - အမှတ် ၁ (က)၊ ကန်ဘဲ့ (သစ္စာ) လမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း -  +၉၅ ၁ ၇၃၃၆၅၃၈၊ ၇၃၃၆၅၃၉။ ဖက်(စ) -  +၉၅ ၁ ၇၃၃၆၅၈၂နောက်ဆုံးပြုပြင်မွမ်းမံထားသည်: Thursday, 17 June 2021, 12:12 PM